Skip to main content

Het relaes van syne majesteyt in dese leste sessie van t'parlament, so nae syne eyghen woorden als die ... conden vergadert worden Tsamen met een discours van het ontdecken van dit ... verraet ...

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)